หุ่นไม้จำลอง Project

 

หุ่นไม้จำลอง Project
มี 3 ขนาด
ขนาด 12นิ้ว
ขนาด 8นิ้ว
ขนาด 5.5นิ้ว