วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สวนมะลิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ศูนย์เครื่องเขียน 153-0-02995-3 ออมทรัพย์