คำคมจากเหล่าศิลปินดัง ระดับโลก (ต่อ)

“We don’t make mistakes, just happy little accidents”  - Bob Ross

เราไม่ทำผิดพลาด แค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้น

“A picture is a poem without words”  - Horace

รูปภาพนั้นเปรียบเสมือนบทกวีที่ปราศจากตัวหนังสือ

“Painting is easy when you don’t know how, but very difficult when you do”  - Edgar Degas

การเพ้นภาพนั้นง่ายเมื่อคุณไม่รู้ว่าวิธีการ แต่จะยากอย่างมากเมื่อคุณรู้

“As my artist’s statement explains, my work is utterly incomprehensible and is therefore full of deep significance”  - Calvin & Hobbes“The principles of true art is not to portray, but to evoke”  -  Jerzy Kosinski

หลักการของศิลปะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การที่ได้วาดภาพ แต่คือการที่จะระลึกถึง
Cr Photo: twistedsifter.com