โมเดลคน,ต้นไม้จิ๋ว,พุ่มต้นไม้,หญ้าเทียมม้วน,เพลตโมเดล

ID : 54226
Brand : Project
Model : 1:100
Last Update : 28/08/2561 12:05 Preview : 13,991
ต้นไม้จิ๋ว 1:100 Project ขนาด 1:100
ID : 54227
Brand : Project
Model : 1:200
Last Update : 29/08/2561 13:37 Preview : 16,813
ต้นไม้จิ๋ว 1 : 100 / 1 : 200 สเกล 1 : 100 ความสูง 5.5 ซม. สเกล 1 : 200 ความสูง 4 ซม.
ID : 54229
Brand : Project
Model : เล็ก
Last Update : 05/05/2560 11:28 Preview : 13,197
ต้นมะพร้าว เล็ก Project ขนาด เล็ก
ID : 54247
Brand : Project
Model : ใหญ่
Last Update : 28/08/2561 11:53 Preview : 14,236
ต้นมะพร้าวพลาสติก สำหรับงานโมเดล ต้นเล็ก บรรจุ 2 ต้น สูง 5-6.5cm ต้นใหญ่ บรรจุ 2 ต้น สูง 11-14cm.
ID : 54249
Brand : Project
Model : กลาง
Last Update : 28/08/2561 12:03 Preview : 15,112
ต้นไม้กลาง -สเกล 1 : 25 -ความสูง 9 ซม. ต้นไม้ใหญ่ -สเกล 1 : 50 -ความสูง 12 ซม.
ID : 54253
Brand : Project
Model : 1/50 ดอกสี
Last Update : 28/08/2561 11:59 Preview : 14,816
ต้นไม้ T1/50 ดอกสี Project
ID : 54266
Brand : Project
Model : น้ำตาล
Last Update : 05/05/2560 12:38 Preview : 16,020
ทรายเทียมสีน้ำตาล Project สีน้ำตาล ความละเอียดสูง ขนาด 60x90 cm.
ID : 54268
Brand : Mastex
Last Update : 09/12/2560 14:53 Preview : 18,783
เพลตโมเดล Mastex มี 8 ขนาด ขนาด 30x40 cm. ขนาด 40x40 cm. ขนาด 40x50 cm. ขนาด 50x60 cm. ขนาด 60x60 cm. ขนาด 60x80 cm. ขนาด 80x80 cm.
ID : 54301
Brand : Project
Last Update : 05/05/2560 11:33 Preview : 14,951
ID : 101261
Brand : Project
Model : ใหญ่
Last Update : 28/08/2561 11:55 Preview : 13,740
MT 10 -สเกล 1 : 50 -ความสูง 10 ซม. MT 11 -สเกล 1 : 50 -ความสูง 15 ซม.
ID : 101312
Brand : Project
Model : MT 9
Last Update : 28/08/2561 11:49 Preview : 9,986
ต้นปาล์ม MT 9 สเกล 1 : 100 ความสูง 7 ซม.
ID : 101314
Brand : Project
Last Update : 30/11/2560 12:42 Preview : 8,604
สำหรับงานประดิษฐ์ และตกแต่งงานโมเดล
ID : 102016
Brand : Project
Model : 1x4
Last Update : 28/08/2561 12:11 Preview : 12,398
สำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่งงานโมเดลต่างๆ บรรจุ 1*4 ต้น ความสูงประมาณ 3 ซม.
ID : 106260
Brand : Project
Model : 1x4
Last Update : 28/08/2561 11:49 Preview : 9,849
ใช้สำหรับตกแต่งงานโมเดลต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม บรรจุ 1*4 ต้น ความสูงประมาณ 4 ซม.
ID : 109015
Brand : Project
Model : 1x2
Last Update : 28/08/2561 11:56 Preview : 9,094
งานฝีมือ สำหรับตกแต่งงานโมเดลต่างๆ บรรจุ 1*2 ต้น ความสูงประมาณ 4.5 ซม.
ID : 120238
Brand : Project
Model : สีขาว
Last Update : 28/08/2561 17:08 Preview : 10,227
ใช้สำหรับทำเป็นพุ่มต้นไม้ หรือใช้ตกแต่งงานโมเดลต่างๆ
ID : 120246
Brand : Project
Model : 1:200
Last Update : 28/08/2561 11:47 Preview : 5,616
ใช้สำหรับตกแต่งงานโมเดล บรรจุ 2 ต้น/ชุด อัตราส่วน 1:200 ความสูงประมาณ 6 ซม.
ID : 155033
Brand : Project
Last Update : 07/08/2560 12:15 Preview : 4,294
โมเดลคนจิ๋ว อัตราส่วน 1:50 บรรจุห่อละ 10 ตัว
ID : 155034
Brand : Project
Last Update : 28/08/2561 17:32 Preview : 6,688
โมเดลคนจิ๋ว อัตราส่วน 1:100 บรรจุห่อละ 20 ตัว
ID : 155199
Brand : Project
Last Update : 14/08/2560 10:44 Preview : 12,443
เจลทำโมเดลน้ำ ขนาด 200 กรัม