ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก Project

 

ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก Project
แบบเรียบ : 6” / 12”
-ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี 
-มีความแข็งแรง ทนทาน
-สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้มาตรฐานสากล
-แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” ,” ซม.” และ ” นิ้ว”
-สเกลบอกขนาด 30 ซม. และ 12 นิ้ว.
ตัวเเทนจำหน่ายสนใจติดต่อหรือสั่งซื้อ