คำคมจากเหล่าศิลปินดัง ระดับโลก

“Every artist was first an amateur” -Ralph Waldo Emerson
ศิลปินหรือจิตกรดังๆทุกคน ต่างก็เริ่มมาจากการเป็นมือสมัครเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งนั้น

“Creativity takes courage”  -Henri Matisse

ความคิดสร้างสรรค์อาศัยความกล้าหาญ

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.”  - Pablo Picasso

เด็กทุกคนคือศิลปิน ปัญหาก็คือจะคงความเป็นศิลปินในตัวอย่างไรเมื่อโตขึ้น

“You don’t take a photograph, you make it”  - Ansel Adams

คุณไม่ได้ถ่ายภาพ คุณทำมัน

“Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time.”  - Thomas Merton

ศิลปะสามารถทำให้เราค้นพบตัวตน และขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ศูนย์เสียความเป็นตัวตนได้เช่นกัน
Cr Photo: twistedsifter.com