Modern Art คือ..

 

 


ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art)


ไม่ได้มีจุดกำเนิดในช่วงยุคสมัยไม่กี่ปีมานี้ แต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสต์ทศวรรษ 1860-1970 ที่เป็นช่วงยุคสมัยสำคัญทางประวัติศาสตร์

หมายถึงอุดมการณ์และอุดมคติในการสร้างสรรค์ของยุคสมัยนั้น จุดเริ่มต้นของโมเดิร์น อาร์ต

เริ่มตั้งแต่ยุคปฏิวัติของยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงของการเมืองขนานใหญ่ และความอ่อนแรงของศิลปะในสมัยนั้น (academic art)

อย่างต่อเนื่องยิ่งโหมให้กระแสลัทธิศิลปะสมัยใหม่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวทางด้านศิลปะแปลกใหม่หลายประเภท


.


“ลัทธิสมัยใหม่” นี้มีลักษณะสำคัญคือการแสดงทัศนคติที่ดีต่อทั้งอดีตและอนาคต คือศิลปินมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

มีความเคารพต่อศิลปะในยุคอดีต ขณะเดียวกันก็เปิดรับคุณค่าของศิลปะที่สร้างสรรค์ใหม่อย่างเท่าเทียม

ความเปลี่ยนแปลงด้านอิสระของศิลปินมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะในอดีตงานศิลปะจะต้องทำความใจผู้ว่าจ้างที่ส่วนใหญ่เป็นขุนนาง ศาสนจักร รัฐ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทุนนิยมกระตุ้นให้ศิลปินได้คิดทำสิ่งแปลกใหม่

ศิลปินเริ่มการสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคม แสดงมุมมองที่แตกต่าง

เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 แนวคิด“ศิลปะเพื่อศิลปะ” ก็แพร่หลายอย่างกว้างขวาง

และในศตวรรษที่ 20 ศิลปะก็ยิ่งมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น  

 

 

 

ตัวอย่างแนวทางด้านศิลปะสมัยใหม่ ได้แก่

 Impressionist ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุด โดยไม่เน้นที่ความเด่นชัดในรายละเอียดแต่เน้นที่อารมณ์และความรู้สึกเช่น อารมณ์เหงา เศร้า หรือ สุข เป็นต้น เลือกใช้สีสันที่หลากหลายและระบายสีหนาทึบด้วยพู่กันแบบสั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์, เอดการ์ เดอกา, กามียร์ ปีซาโร และ เอดัวร์ มาแน

 

 

 

 

Post-Impressionism เน้นการวาดภาพรูปทรงเชิงเลขาคณิตด้วยสีสันจัดจ้าน ฝีแปรงเด่นหนา แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการใช้สี แสง และเงา โดยอาจสร้างรูปทรงใหม่ขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปลักษณ์เดิมตามธรรมชาติ แต่ทุกภาพจะบอกได้ว่าเป็นภาพอะไร อยู่ที่ไหน กระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกตามที่ศิลปะได้สื่อออกมา เช่นงานของปาโบ ปีกัสโซ, เอ็ดเวิร์ด มุงค์, อ็องรี เดอ ตูลูซ-โลแทร็ก, อ็องรี รูโซ

 

 

 

Neo-Impressionism ศิลปะที่นำเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสาน โดยการใช้แสงเป็นอนุภาค ภาพวาดจึงมักเป็นการแต้มจุดสีบริสุทธิ์เล็กๆร้อยเรียงกลายเป็นสีสันที่ต้องการ เช่นงานภาพของ ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา, พอล ซียัค และอองรี เอ็ดมองด์ กรอส เป็นต้น 


. 

 

 

 

 

หลังจากศิลปะสมัยใหม่ Modern Art ที่จุดประกายความอิสระในการแสดงออกของศิลปิน

จึงเป็นต้นกำเนิดของศิลปะในยุคต่อๆมาอีกหลายยุคหลายสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป

จนไปถึงงานศิลปะด้านอื่นๆ ทั้งด้านดนตรี กวี และการออกแบบที่หลากหลายสืบทอดต่อมายังปัจจุบัน

โดยยังไม่ทิ้งศิลปะสมัยดั้งเดิม.