น้ำยาต่างๆ (น้ำยางพาราหล่อเเบบ,น้ำยาเชื่อมพลาสติก อะครีลิค,น้ำมันลินซีด)

ID : 54287
Brand : Mastex
Model : ขนาดเล็ก ปริมาณ 100 cc.
Last Update : 08/12/2561 17:41 Preview : 18,363
ชื่อสินค้า: น้ำยาเชื่อมพลาสติก อะครีลิค ขนาดเล็ก ยี่ห้อ: Mastex รุ่น: รายละเอียด: ขนาดบรรจุ 2 โหล/ลัง ปริมาณ 100 cc.
ID : 54448
Brand : Mastex
Model : เล็ก
Last Update : 08/12/2561 17:36 Preview : 18,278
ใช้สำหรับเช็ดหรือทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อกาวติดแน่น
ID : 54455
Brand : Mastex
Model : เล็ก Mastex
Last Update : 08/12/2561 17:38 Preview : 16,306
น้ำมันลินซีด เล็ก Mastex ใช้ผสม สีน้ำมัน