แปรงทาสีขนดำ-ขนขาว

ID : 54418
Brand : Project
Model : No.1
Last Update : 05/05/2560 13:57 Preview : 13,581
แปรงทาสีขนขาว No.1 Project ใช้สำหรับวาดภาพบนสีเฟรมผ้าใบ
ID : 54419
Brand : Project
Model : No.2
Last Update : 05/05/2560 13:57 Preview : 13,287
แปรงทาสีขนขาว No.2 Project
ID : 54420
Brand : Project
Model : No.3
Last Update : 05/05/2560 13:58 Preview : 12,551
แปรงทาสีขนขาว No.3 Project
ID : 54421
Brand : Project
Model : No.4
Last Update : 05/05/2560 13:58 Preview : 13,556
แปรงทาสีขนขาว No.4 Project
ID : 54424
Brand : Project
Model : No.5
Last Update : 05/05/2560 13:58 Preview : 13,034
แปรงทาสีขนขาว No.5 Project
ID : 148835
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 4 นิ้ว
Last Update : 07/04/2560 13:18 Preview : 5,354
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148837
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 3 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:49 Preview : 3,764
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148838
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 2.5 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:51 Preview : 3,588
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148840
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 2 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:52 Preview : 3,780
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148841
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 1.5 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:54 Preview : 3,932
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148843
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 1 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:55 Preview : 3,771
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148844
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 3/4 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:57 Preview : 3,965
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 148845
Brand : Eagle Globe
Model : ขนาด 1/2 นิ้ว
Last Update : 21/03/2560 10:58 Preview : 3,750
แปรงทาสีขนธรรมชาติดำ NA00200 ขนาด 4 นิ้ว ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานตกแต่งทาสีบ้านทั้งภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย ด้ามจับถนัดมือในการทำงาน
ID : 159916
Brand : Project
Last Update : 14/12/2560 15:54 Preview : 4,655
แปรงทาสีขนขาว Project มี 5 ขนาด ืno.1 ขนาด 2.6 ซ.ม. ืno.2 ขนาด 3.2 ซ.ม. ืno.3 ขนาด 4 ซ.ม. ืno.4 ขนาด 4.5 ซ.ม. ืno.5 ขนาด 5.5 ซ.ม.