อุปกรณ์อื่นๆ (ไขควง,ตอขอ,เชือก,ลวด,น๊อต)

ID : 54325
Brand : BK
Model : 6 ตัว/ชุด
Last Update : 07/06/2557 08:34 Preview : 13,418
ไขควงซ่อมนาฬิกา BK รุ่น 6 ตัว/ชุด ใช้ซ่อมนาฬิกาได้
ID : 54326
Brand : BK
Last Update : 12/11/2554 12:11 Preview : 12,830
ไขควง ทดลองลองไฟ BK
ID : 54400
Brand : Project
Model : 5.50 เมตร Project
Last Update : 06/05/2560 10:02 Preview : 12,085
เชือกไม้ที ขนาด 5.50 เมตร ยี่ห่อ Project
ID : 54401
Brand : Project
Model : ขอขึง
Last Update : 06/05/2560 09:59 Preview : 12,789
ตะขอขึง เชือก ไม้ที ยี่ห่อ Project
ID : 54402
Brand : Mastex
Model : ขอปรับความตึง Mastex
Last Update : 06/05/2560 09:59 Preview : 12,087
ขอปรับความตึง ยี่ห่อ Mastex
ID : 54405
Brand : Project
Model : น๊อตยึดไม้ที Project
Last Update : 06/05/2560 10:01 Preview : 12,361
น๊อตยึดไม้ที ยี่ห่อ Project บรรจุ 5 ตัว/เเพ็ค
ID : 101328
Brand : Camella
Model : 2.5 นิ้ว
Last Update : 24/05/2557 10:21 Preview : 8,945
สแตนเลสมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานกว่า และที่สำคัญเกรียงสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม เวลาเอาไปใช้โป๊วสี ก็จะไม่มีสนิมติดไปด้วย
ID : 101329
Brand : Camella
Model : 2 นิ้ว
Last Update : 24/05/2557 10:21 Preview : 8,918
สแตนเลสมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานกว่า และที่สำคัญเกรียงสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม เวลาเอาไปใช้โป๊วสี ก็จะไม่มีสนิมติดไปด้วย